Detectii.ro

Descoperiri facute in Romania cu ajutorul detectoarelor de metale.

Despre noi

Am fost amatori, care, vrăjiţi de povestirile cu Indiana Jones sau ale bunicilor, am pornit cu detectorul de metale într-o mâna şi cu GPS-ul în alta, în căutarea de artefacte. Vremelnic, fiecare dintre noi am activat independent, pâna când ne-am cunoscut prin intermediul  diferitelor forumuri de profil de pe internet, ocazii cu care am făcut schimb de experienţă, ne-am împărtăşit opinii, năzuinţe, temeri şi am hotărât să ne organizăm pentru a ne face cunoscuţi, apreciaţi şi respectaţi atât de opinia publică cât şi de instituţiile statului.

Am devenit uniţi şi prin hotărârea  luată, pentru început,  de către un grup relativ restrâns de pasionaţi ai acestui hobby, am înfiinţat în primavara anului 2014,  ONG-ul “Pro Detecţie”. În numai câteva luni de zile, numărul membrilor asociaţiei a crescut considerabil, cu toţii fiind animaţi de interesul pentru trecut, pentru istoria acestei ţări, dornici să descoperim şi să scoatem la lumină vestigii istorice ce ne aparţin şi ne fac mândri că suntem parte a neamului românesc.

Scopul asociaţiei noastre este unul nelucrativ, nonprofit, de interes social, nepatrimonial şi îl constituie promovarea activităţii de detecţie de metale în România, prin utilizarea de detectoare de metale sau alt gen de echipamente, achiziţionate şi autorizate conform legislaţiei române în vigoare, organizarea de acţiuni cu caracter informativ asupra acestei activităţi, promovarea discuţiei libere, respectarea eticii profesionale, organizarea de evenimente culturale la sediul asociaţiei şi în afara ei.

Asociaţia noastră funcţionează ca persoană juridică română şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/31.01.2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Obiectivele  asociaţiei noastre în vederea realizării scopului sunt:

– Promovarea detecţiei de metale ca activitate de tip hobby în România;

– Susţinerea respectării legislaţiei în vigoare în acest domeniu;

– Informarea corectă a publicului cu privire la acest tip de activitate prin distribuirea de filme, reviste, reclame sau prin orice alt mod de comunicare;

– Protejarea membrilor săi împotriva abuzurilor autorităţilor;

– Cooperarea cu autorităţile în vederea asigurării transparenţei şi legalităţii asupra activităţii desfaşurate;

– Organizarea de întâlniri, concursuri, expoziţii seminarii/simpozioane cu scopul de a populariza/promova această activitate;

– Îmbogăţirea Patrimoniului Cultural Naţional prin predarea bunurilor rezultate în urma detecţiilor;

– Ecologizarea solului şi a apelor prin strângerea deşeurilor metalice sau de altă natură, inclusiv a muniţiei şi materialelor explozive descoperite, în cooperare cu instituţiile statului abilitate în acest sens;

– Crearea şi administrarea de baze de date (descoperiri, statistici, articole legislative, fotografii etc.);

– Implicarea în diverse proiecte/activităţi, în colaborare cu instituţiile statului, atunci când acestea o solicită;

– Crearea şi administrarea de site-uri şi forum-uri legate de detecţia de metale, care să aparţină Asociaţiei;

– Implicarea consistentă în discuţiile de pe marginea proiectelor legislative care ar putea afecta activitatea de detecţie în ansamblul ei;

– Interacţiunea permanentă cu mass-media, cu scopul de a prezenta date corecte asupra activităţii Asociaţiei şi a activităţii de detecţie de metale în general;

– Dezvoltarea unor activităţi economice directe, în vederea autofinanţării, în concordanţă cu scopul Asociaţiei;

– Alte activităţi care contribuie la realizarea scopului Asociaţiei şi care nu contravin ordinii de drept;

– Colaborarea cu alte O.N.G.-uri, administraţia centrală şi locală, servicii publice, societăţi comerciale în vederea îndeplinirii scopului propus.

Vă invităm deci, alături de noi, să descoperim şi să promovăm împreună acest univers minunat al detecţiei de metale.

Mulţumim tuturor celor ce ne apreciază activitatea şi doresc să ne sprijine, punându-vă la dispoziţie contul nostru IBAN:

RO73RZBR 0000 0600 1657 6961, deschis la RAIFFEISEN BANK, ASOCIAŢIA ”PRO DETECŢIE”, CIF32924336

ASOCIAŢIA PRO DETECŢIE

Detectii.ro – un proiect realizat de Asociatia Pro Detectie
Sari la bara de unelte